ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วัน “ปรีดี พนมยงค์” 11 พฤษภาคม 2541

วัน “ปรีดี พนมยงค์” 11 พฤษภาคม 2541

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2541 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ สมุทร ทุ่งตาลีเกษตร เรื่อง “คำถามจากเด็กรุ่นใหม่ : ใครคือปรีดี ?” ซึ่งเป็นบทความที่กล่าวถึงเหตุการณ์ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เผอิญเดินผ่านลานปรีดีในเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม แล้วได้พบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มารวมตัวกัน ด้วยความสงสัยทำให้เด็กหนุ่มเดินเข้าไปสนทนากับคุณลุงในกลุ่ม ทำให้เกิดเด็กหนุ่มและคุณลุงได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความสำคัญ และประวัติศาสตร์ของชายที่ชื่อว่า ปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : อรุณศรี พุทธศิริ และคณะ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, กรุงเทพฯ
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2541
 • จำนวนหน้า : 150 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ศิลปะแห่งความสำเร็จ /  หลวงประดิษฐ์มนูธรรม
 • ปาฐกถางานปรีดี พนมยงค์ ณ ลานปรีดี 11 พฤษภาคม 2540 / ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี, ศาสตราจารย์ คร.นิคม จันทรวิทูร
 • โคลงชนะการประกวด “ปรีดี พนมยงค์ คนดีของแผ่นดิน”
 • บันทึกความทรงจำเรื่อง ปรีดี พนมยงค์ และโดมรำลึก / สงัด ศรีวณิก
 • จดหมายจากสมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์แห่งรัฐนิวยอร์ก
 • คุยกันเรื่องท่านปรีดีฯ / ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร
 • คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2463
 • หอสมุดปรีดี พนมยงค์ : คลังความรู้ คู่สังคมไทย
 • ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น และเสรีไทยในจังหวัดตาก / พยุง ย. รัตนารมย์
 • ปรัชญาคืออะไร / ปรีดี พนมยงค์
 • วิสัยทัศน์ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ / กมล กมลตระกูล
 • กำแพงประวัติศาสตร์ “ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย” / อดิศร พวงชมภู
 • คำถามจากเด็กรุ่นใหม่ : ใครคือปรีดีฯ / สมุทร ทุ่งตาลีเกษตร
 • ผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
 • คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดงานวันปรีดีฯ ประจำปี 2540
 • หมายกำหนดการ
 • สารจากประธานชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์
 • รายนามคณะกรรมการชมรม ต.ม.ธ.ก.สัมพันธ์ และ กรรมการที่ปรึกษา ชุดที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2540-2541
 • รายนามผู้บริจาคในการจัดพิมพ์หนังสือ วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2540
 • สารจากคณะผู้จัดทำ
 • รายนามคณะผู้จัดทำ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF