ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี 11 พฤษภาคม 2554 : ครบรอบชาตกาล 111 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี 11 พฤษภาคม 2554 : ครบรอบชาตกาล 111 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

ครบรอบชาตกาล 111 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2554
 • จำนวนหน้า : 26 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • สารจากประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
 • สาสน์จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรีดี พนมยงค์ กับการศึกษา / โดย ว.ณ. พนมยงค์
 • นักศึกษากฎหมาย ปรีดี พนมยงค์ กับ ratio scripta และข้อสังเกตบางประการ / โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
 • แนวคิดและแนวทางในการออกแบบตราไปรษณียากร (แสตมป์) ระลึกชุด 111 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ / ออกแบบโดย นายธเนศ พลไชยวงค์
 • ประมวลการจัดงานในวาระครบรอบ ชาตกาล 110 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ / โดย สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF