ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร

แนวคิด-ปรัชญา
14
ตุลาคม
2564
ความทรงจำดังกล่าวเป็นผลมาจากการจำกัดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในระบอบเผด็จการทหารซึ่งผูกขาดช่องทางการสื่อสารและปกครองประเทศด้วยการปิดกั้นเสรีภาพมาอย่างยาวนาน
Subscribe to เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร