ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร

แนวคิด-ปรัชญา
11
กุมภาพันธ์
2564
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ได้ให้ข้อเสนอในเรื่องการลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร โดยให้มีการจัดทำ "คำประกาศว่าด้วยคุณค่าอันเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย" และ คาดหวังว่าจะเป็นการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตที่จะยับยั้งมิให้เกิดการรัฐประหารขึ้นได้อีกต่อไป
1
มีนาคม
2563
เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร? ปาฐกถาและบทความของท่านปรีดี พนมยงค์ ในงานชุมนุมฤดูร้อนของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสที่เมืองตูรส์ โดยนำเสนอแนวทางในการต่อต้านเผด็จการโดยสันติ และสิ่งสำคัญในการต่อต้านเผด็จการจะเป็นอย่างไร ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : กรุงสยามการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2517 จำนวนหน้า : 96 หน้า ISBN : - สารบัญ
Subscribe to เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร