ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันพุธที่
6
ตุลาคม
2564
เวลา 13:00 น.
PRIDI Talks #13 Banner

PRIDI Talks #13

รำลึก 45 ปี 6 ตุลาฯ
“จากทุ่งสังหารถึงสำนักงานตั๋วช้าง”
ตำรวจ-ทหาร กองทัพของราษฎร

 

วัน : วันพุธที่ 6 ต.ค. 2564

เวลา : 13.00 - 16.00 น.

 

กำหนดการ

13.05 - 13.20 น.  รองศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวเปิดงาน และ ปาฐกถานำ หัวข้อ “ภราดรภาพนิยม: แนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติธรรมในวิกฤติขัดแย้งและสังคมเห็นต่าง”
13.20 - 13.35 น. พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู  อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานกรรมการมูลนิธิคณะก้าวหน้า หัวข้อ “วัฒนธรรมอำนาจนิยม ระบบอุปถัมภ์ และบทบาทกองทัพ”
13.35 - 13.50 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หัวข้อ “การปฏิรูปตำรวจ และ ความคืบหน้าพรบ. ป้องกันซ้อมทรมาน-อุ้มหาย”
13.50 - 14.05 น. ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หัวข้อ “มุมมองกระบวนการยุติธรรมกับความเห็นต่างทางการเมือง”
14.05 - 14.20 น. นายสุธรรม แสงประทุม อดีตเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง หัวข้อ “ทุ่งสังหาร 6 ตุลาฯ กับความรุนแรงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง”
14.20 - 14.35 น. นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หัวข้อ “การบังคับสูญหาย: อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ”
14.35 - 14.50 น. นายชานันท์ ยอดหงษ์ นักเขียน นักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตย หัวข้อ สันติวิธีกับการชุมนุม: อุปสรรคและความหวังของขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย
14.55 - 15.25 น. เสวนาร่วมระหว่างวิทยากร
15.25 - 15.45 น. ถามตอบคำถามจากผู้รับชมกิจกรรม

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สถาบันปรีดี พนมยงค์ facebook.com/pridibanomyonginstitute