ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันเสาร์ที่
24
มิถุนายน
2566
เวลา 14:00 น.
PRIDI Talks #21: “เราจะรักษาชัยชนะก้าวแรกของประชาชน (และก้าวต่อๆ ไป) ไว้ได้อย่างไร?”

PRIDI Talks #21:
“เราจะรักษาชัยชนะก้าวแรกของประชาชน
(และก้าวต่อๆ ไป) ไว้ได้อย่างไร?”

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
เวลา 14.00 - 17.00 น. 

ณ ห้องพูนศุข วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมเสวนา : 

  • พล.ท. ดร.พงศกร รอดชมภู อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ
  • พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ
  • ปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารและ ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล
  • จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
  • รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล อดีตคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์
  • วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ สื่อมวลชนอิสระ ผู้สนใจประเด็นด้านการเมืองภาคประชาชน  สิ่งแวดล้อม ชุมชน และการพัฒนา
  • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล พิธีกรรายการมองมุมมายด์

ผู้ดำเนินรายการ : 

  • กล้า สมุทวณิช กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการ PRIDI Talks #21: “เราจะรักษาชัยชนะก้าวแรกของประชาชน (และก้าวต่อๆ ไป) ไว้ได้อย่างไร?”