ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอังคารที่
2
มกราคม
2567
เวลา 14:00 น.
PRIDI Talks #24 112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ”

PRIDI Talks #24
112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
“การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
13.30 น. ลงทะเบียน / จำหน่ายของที่ระลึก
14.00 น. เริ่มกิจกรรม
 
  • เปิดงานด้วยการแสดงการแสดงดนตรีจาก คุณสุดา พนมยงค์ บุตรีคนที่ 3 ของนายปรีดี-ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
 
  • เสวนาหัวข้อ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ”
16.50 - 17.00 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายรูป
17.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน