ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย
“ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 10.30 - 12.30 น.

หลักการและเหตุผล

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2488 หรือ 77 ปีที่แล้ว คือ วันที่นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยฯ ให้การประกาศสงครามเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2485 เป็นโมฆะ เนื่องจากเป็นการกระทำอันขัดต่อเจตจำนงของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ผลสืบเนื่องจากการดำเนินการต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ภายใต้ชื่อ “ขบวนการเสรีไทย” ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ถูกยึดครอง หรือ ตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงคราม และดำรงความเป็นเอกราชมาได้จวบจนทุกวันนี้
.
ในวาระวันสันติภาพไทย ประจำปี 2565 สถาบันปรีดี พนมยงค์ จึงจัดให้มีเวทีเสวนาทางวิชาการ โดยร่วมแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ผลกระทบของสงคราม แนวโน้มสงครามโลกครั้งที่ 3 จะเกิดขึ้นหรือไม่ ในแง่มุมของการต่างประเทศ ความมั่นคงทางด้านการทหาร มุมมองด้านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงแนวคิดสันติภาพของนายปรีดี พนมยงค์

 

วัตถุประสงค์

รำลึกถึง “ขบวนการเสรีไทย” วีรชนผู้ยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการรุกรานของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น และแนวคิดสันติภาพ

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
10.00 น. ลงทะเบียน / จำหน่ายของที่ระลึก
10.30 - 12.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

เสวนา หัวข้อ “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน” โดย

พลโท ดร.พงศกร รอดชมภู : อดีตประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร
ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : อาจารย์และบรรณาธิการบริหารวารสารสิทธิและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รัศม์ ชาลีจันทร์ : อดีตเอกอัครราชทูตและเจ้าของเพจทูตนอกแถว
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ : ปัญญาชนสยาม
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ : ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ดำเนินรายการโดย เคท ครั้งพิบูลย์ : อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12.10 - 12.30 น. แนะนำหนังสือ “เตียง ศิริขันธ์ : ขบวนการเสรีไทยสกลนคร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร 
12.30 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-17

ถ่ายทอดสด : Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/