ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #26 “เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ : จากบทเรียน 2475 สู่อนาคต”

โครงการ PRIDI Talks #26 “เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ : จากบทเรียน 2475 สู่อนาคต”

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. - 17.00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

หลักการและเหตุผล

ในวาระ 92 ปี อภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 สถาบันปรีดี พนมยงค์จัดงานเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ ประชาธิปไตยสมบูรณ์ : จากบทเรียน 2475 สู่ อนาคต” เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของการอภิวัฒน์สยาม 24 มิถุนายน 2475 และศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ผู้มีส่วนสำคัญในการอภิวัฒน์สยาม อันนำมาสู่การริเริ่มการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย

สถาบันปรีดี พนมยงค์จึงจัดงานเสวนานี้ขึ้นเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่อบทเรียน 2475 และทิศทางประชาธิปไตยอันมีเอกภาพหลังจากการอภิวัฒน์สยามอันนำมาสู่ระบอบประชาธิปไตยครั้งแรกของประเทศไทยนั้น จากเดิมที่คณะราษฎรรไม่สามารถรักษาชัยชนะก้าวแรกไว้ได้ด้วยหลายปัจจัยและในประการสำคัญคือ ไม่ได้เตรียมการรับมือกับ “การโต้กลับการอภิวัฒน์” ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของบทเรียน 2475 และชี้แนวทางในการกอบกู้และรักษาประชาธิปไตยก้าวแรกกลับมาและทำให้มีเอกภาพอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • เพื่อสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในขบวนการประชาธิปไตย หาทางออกและถอดบทเรียนจาก 2475 สู่อนาคต
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญและเจตนารมณ์แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

สถานที่

 • หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผลที่คาดกว่าจะได้รับ

 • ได้เนื้อหา (Content) และสาระสำคัญจากการเสวนาเพื่อนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของสถาบันปรีดี พนมยงค์
 • ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ทางการเมืองไทยและเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายฯ ขึ้น

กำหนดการ

13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณโถงทางเข้าหอประชุมศรีบูรพา จะมีการจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึกโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ และสำนักพิมพ์เครือข่าย
13.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน
13.30 - 13.35 น. กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.40 - 17.00 น.

เสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #26: เอกภาพขบวนการประชาธิปไตย สู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์ จากบทเรียน 2475 สู่อนาคต

ผู้ร่วมเสวนา

 • แล ดิลกวิทยรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล
 • ศิธา ทิวารี อดีตแคนดิเเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย
 • นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ กรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • อธึกกิต แสวงสุข สื่อมวลชนอิสระ
 • ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ นักเขียนการ์ตูนอาชีพ

ผู้ดำเนินรายการ

 • วรรณภา ติระสังขะ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม