ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสาร

ข่าวสาร เว็บไซต์สถาบันปรีดี พนมยงค์ PRIDI BANOMYONG INSTITUTE

12
พฤษภาคม
2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมาในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง ขึ้น ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรเคลื่อนไหวภาคประชาชน ได้แก่ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์, รศ.ดร.พิภพ อุดร, ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล และ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ เป็นผู้ดำเนินรายการ
12
พฤษภาคม
2566
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นวาระ 123 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ ในช่วงเช้า สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ เพื่อรำลึกคุณูปการต่างๆ ของ ‘ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์’ ในฐานะผู้ริเริ่มวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยในเวลา 08.00 น. ได้เริ่มพิธีทำบุญแด่นายปรีดี พนมยงค์  
6
พฤษภาคม
2566
ปรีดี - พุทธทาส “เทอดรัฐธรรมนูญ” 123 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์
13
เมษายน
2566
เนื่องในวารดิถีวันขึ้นปีใหม่ไทย พ.ศ. 2566 หรือวันสงกรานต์ กระผมในฐานะผู้แทนคณะกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ ทีมงานสถาบันปรีดี พนมยงค์ ขออวยพรให้ทุกท่านทั้งที่เป็นกัลยาณมิตรของสถาบันปรีดี พนมยงค์ และราษฎรทั้งหลายมีความสุข สมบูรณ์ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ  ประกอบกับในวันที่ 14 พ.ค. ศกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง พวกเราชาวไทยต้องร่วมกันทำให้เสียงของประชาชนมีความหมาย หยุดยั้งอำนาจจากปากกระบอกปืนและยุติการสืบทอดอำนาจเผด็จการผ่านบัตรเลือกตั้ง
14
มีนาคม
2566
วันนี้ (14 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุม Millennium มหาวิทยาลัยสยาม สถาบันปรีดี พนมยงค์ และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา ส่งเสริมการค้นคว้า และงานวิจัย โดยมีภารกิจเพื่อการเผยแพร่และสื่อสารแนวคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งอาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และ กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้เป็นผลสำเร็จ
10
มีนาคม
2566
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ iLaw โดยมีนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw เป็นตัวแทนรับมอบ
7
กุมภาพันธ์
2566
สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ติดตามสถานการณ์การอดอาหารประท้วงของ ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ (ตะวัน), อรวรรณ ภู่พงษ์ (แบม) และผู้ถูกตั้งข้อหาคดีการเมืองอื่นๆ จนอาจส่งผล กระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ ด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง 
4
กุมภาพันธ์
2566
ค่ำวานนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2566) มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม คุณไกรศรี ตุลารักษ์ ณ ศาลา 9 (วรรณ-สุพิน) วัดธาตุทอง
10
มกราคม
2566
สรุปประเด็นเสวนา PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ “สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย” วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี
Subscribe to ข่าวสาร