ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

อภัยวิถี มิตร/ศัตรูและการเมืองแห่งการให้อภัย

อภัยวิถี มิตร/ศัตรูและการเมืองแห่งการให้อภัย

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีชาตกาลนายปรีดี พนมยงค์รัฐบุรุษอาวุโส นำเสนอแนวคิดเรื่อง "อภัยวิถี" สอดคล้องกับ วิถีชีวิตและวิถีการเมืองของท่านปรีดี พนมยงค์ ผู้มีบทบาทสําคัญที่ผลักดันให้เกิดภาวะสันติภาพในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  

 • ผู้เขียน : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 61 หน้า, ภาคผนวกพิเศษจำนวน 22 หน้า
 • ISBN : 974-7833-52-2

สารบัญ

 • อภัยวิถี : มิตร/ศัตรู และการเมืองแห่งการให้อภัย
 • จินตนาการ : เรื่องของ “สมยศ”
 • โศกนาฏกรรมทางการเมือง : อดีตที่ผ่านเลย? ความทรงจำและประวัติศาสตร์
 • มิตร/ศัตรูในฐานะความเป็นการเมือง (the political)
 • สภาวะของมนุษย์ ณ ทางแพร่ง : ทัศนะของ Hannah Arendt
 • การเมืองแห่งการให้อภัย (Political of Forgiveness)
 • อภัยวิถีในภูมิปัญญาสังคมไทย : พระพุทธรูปปางประทานอภัย
 • ภาคผนวก
  • วันสันติภาพไทย : สัญลักษณ์และมายา
  • ความตายไร้ชื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF