24 สิงหาคม 2020
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563: มรดกของปรีดี พนมยงค์   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-or-th-pridi63.pdf
15 เมษายน 2020
ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์
15 เมษายน 2020
มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด