ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับการปฏิวัติ

ดร.ปรีดี พนมยงค์ กับการปฏิวัติ
 • ผู้เขียน : ไสว สุทธิพิทักษ์
 • พิมพ์ที่ : สิริธรรมนคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2493
 • จำนวนหน้า : ก-ง, ก-ช, 660 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • คำนำ
 • ความเบื้องต้น
 • บทพิเศษ ดร.ปรีดี พนมยงค์ - จากท้องนาสู่มหาวิทยาลัยกรุงปารีส-อาจารย์โรงเรียนกฎหมาย-คณะกรรมการราษฎร-รัฐมนตรีลอย-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง-ผู้สำเร็จราชการแทนพระยงค์-หัวหน้าใหญ่ขบวนการเสรีไทย-และ ผู้ประสาธน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง นายกรัฐมนตรี
 • บทที่ 1 สาเหตุแห่งการปฏิวัติ
  • ตอนที่ 1 วิวัฒนาการทางการเมืองและการเศรษฐกิจ
  • ตอนที่ 2 การเศรษฐกิจภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
  • ตอนที่ 3 คำสารภาพของรัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราช
  • ตอนที่ 4 การปฏิวัติ
 • บทที่ 2 เริ่มระบอบประชาธิปไตย
  • ตอนที่ 1 ประเทศไทยจะไปทางไหน
  • ตอนที่ 2 ทำตามคำปฏิญาณ
  • ตอนที่ 3 ทำตามคำปฏิญาณให้สมบูรณ์
 • บทที่ 3 ทางสู่ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์
  • ตอนที่ 1 เค้าโครงการณ์เศรษฐกิจแห่งชาติ
  • ตอนที่ 2 เค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
  • ตอนที่ 3 เค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบการเศรษฐกิจ
  • ตอนที่ 4 การพิจารณาเค้าร่างโครงการณ์เศรษฐกิจแห่งชาติ
 • บทที่ 4 ใต้อำนาจขุนนางเก่า
  • ตอนที่ 1 ละเมิดรัฐธรรมนูญ-ทหารคุมสภา
  • ตอนที่ 2 ละเมิดรัฐธรรมนูญ-ปิดสภา
  • ตอนที่ 3 ลาก่อนสยาม
 • บทที่ 5 การต่อสู้เพื่ออุดมคติ
  • ตอนที่ 1 เข็มหมุนกลับ
  • ตอนที่ 2 ในต่างประเทศ
  • ตอนที่ 3 กลับสู่ปิตุภูมิ
  • ตอนที่ 4 รัฐมนตรีลอย
 • บทที่ 6 ข้อกล่าวหาเรื่องคอมมูนิสต์
  • ตอนที่ 1 ญัตติเสนอให้มีการสอบสวน
  • ตอนที่ 2 การสอบสวน
  • ตอนที่ 3 ผลการสอบสวน
 • บทที่ 7 วิธีการเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอื่นๆ
  • ในประเทศรัสเซีย
  • ในประเทศอังกฤษ
  • ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บทที่ 8 การทำงานให้ชาติตามอุดมคติ
  • ตอนที่ 1 รัฐมนตรีมหาดไทย-ลดดอกเบี้ยเงินกู้
  • ตอนที่ 2 รัฐมนตรีต่างประเทศ
  • ตอนท 3 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
  • ตอนที่ 4 ประมวลรัษฎากร
  • ตอนที่ 5 ภาษีทางอ้อมและรายได้อื่นๆ
  • ตอนที่ 6 สร้างเสถียรภาพเงินตราไทย
  • ตอนที่ 7 ธนาคารชาติไทย
 • บทที่ 9 ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ การกอบกู้เอกราชและอธิปไตยของชาติ
 • บทที่ 10 รัฐบุรุษอาวุโส
  • ตอนที่ 1 ทูตพิเศษของประเทศไทย
  • ตอนที่ 2 ข้อเสนอเรื่องเขื่อนชัยนาท
 • บทส่งท้าย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF