ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด

มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด

มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ได้นำเสนอบทความขนาดสั้นเล่าถึงแนวคิดทางเศรษฐกิจของชาร์ลส์ จิ๊ด ที่มีผลต่อเเนวคิดทางเศรษฐกิจของปรีดี และนำมาสู่การร่างออกมาเป็นเอกสารสำคัญในทางประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย คือ เค้าโครงเศรษฐกิจหรือสมุดปกเหลือง

  • ผู้เขียน :  วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
  • พิมพ์ที่ :  สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ :  -
  • ปีที่พิมพ์ :  -
  • จำนวนหน้า :  10 หน้า
  • ISBN :  -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridiarticle023.pdf