วันที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่
29
พฤศจิกายน
2563
เวลา 09:00 น.
"เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา" วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม Walking Tour "เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา"

สัมผัสลมหนาว เคล้าเรื่องเล่า ณ กรุงเก่า
ตามรอยประวัติศาสตร์ ของปรีดี พนมยงค์

 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:30 - 16:00 น.
ณ วัดพนมยงค์ วัดศาลาปูน และอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรโดย

  • ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  • สุดา พนมยงค์
  • สมคิด พนมยงค์
  • สมฤทธิ์ ลือชัย
  • กษิดิศ อนันทนาธร
  • กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ราคาท่านละ 300 บาท

ซื้อบัตรได้ที่ PRIDI SHOP

พิเศษ

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
  • รวมอาหารกลางวันและขนมไทย
  • พิเศษ! ท่านจะได้รับ หนังสือ "เส้นทางสู่การอภิวัฒน์ของปรีดี พนมยงค์" มูลค่า 200 บาท

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://pridi.or.th/th/project/2020/11/493