ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา"

กิจกรรม Walking Tour "เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา"

สัมผัสลมหนาว เคล้าเรื่องเล่า ณ กรุงเก่า
ตามรอยประวัติศาสตร์ ของปรีดี พนมยงค์

 

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:30 - 16:00 น.
ณ วัดพนมยงค์ วัดศาลาปูน และอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยากรโดย

  • สุดา พนมยงค์
  • สมคิด พนมยงค์
  • สมฤทธิ์ ลือชัย
  • กษิดิศ อนันทนาธร
  • กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ราคาท่านละ 300 บาท

ซื้อบัตรได้ที่ PRIDI SHOP

พิเศษ

  • รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
  • รวมอาหารกลางวันและขนมไทย
  • พิเศษ! ท่านจะได้รับ หนังสือ "เส้นทางสู่การอภิวัฒน์ของปรีดี พนมยงค์" มูลค่า 200 บาท

TICKET PRIDI Walking Tour 29 พ.ย. 2563
shop.pridi.or.th/th/product/676653

 

บ้าน นายปรีดี พนมยงค์

เรือนไทยพิพิธภัณฑ์

 

วิหารพระนอน วัดพนมยงค์

 

อุโบสถ วัดพนมยงค์

อุโบสถ วัดศาลาปูน

ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีก และกล้วยแปลงกาย ร้านคุณประนอม หน้าวัดพนมยงค์

 

ลานอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Facebook Fanpage : สถาบันปรีดี พนมยงค์ Pridi Banomyong Institute

 


กำหนดการ

กำหนดการ Walking Tour เยือนถิ่นปรีดีที่อยุธยา
เวลา รายละเอียด

ณ วัดพนมยงค์

09.30 - 10.00 น. ลงทะเบียน รับหนังสือ ที่ศาลาการเปรียญ วัดพนมยงค์
10.00 - 10.45 น. การบรรยาย "วัดประจำตระกูลพนมยงค์"

โดย นายสมคิด พนมยงค์
นายสมฤทธิ์ ลือชัย
และ นายกษิดิศ อนันทนาธร

พร้อมเยี่ยมชม วิหารพระนอน ณ วัดพนมยงค์

ณ วัดศาลาปูน

11.00 - 11.45 น. การบรรยาย "โรงเรียนของปรีดี พนมยงค์"

โดย นายสมฤทธิ์ ลือชัย
และ นายกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

พร้อมเยี่ยมชม จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ ณ วัดศาลาปูน และบริเวณโดยรอบ
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนมยงค์

ณ อนุสรณ์สถาน ปรีดี พนมยงค์

13.20 - 13.45 น. ฟังดนตรีไทย โดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
13.45 - 14.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการชีวิตและงานของนายปรีดี พนมยงค์

พร้อมเครื่องใช้ส่วนตัว ณ เรือนไทยพิพิธภัณฑ์

โดย นายสมฤทธิ์ ลือชัย
14.30 - 14.40 น. รับประทานอาหารว่าง
14.40 - 15.40 น. การบรรยาย "คนอยุธยา นามว่า ปรีดี พนมยงค์" ณ บ้านนายปรีดี

โดย นางสาวสุดา พนมยงค์

ดำเนินรายการโดย นายสมฤทธิ์ ลือชัย
15.40 - 15.50 น. การบรรยาย "โครงการฟื้นฟู อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์"

โดย นายบุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15.50 - 16.00 น. ตัวแทนสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวปิดโครงการ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง