ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันเสาร์ที่
9
มกราคม
2564
เวลา 13:00 น.
PRIDI TALKS ครั้งที่ 8 "บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ"

PRIDI TALKS ครั้งที่ 8 "บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ"

เนื่องในวาระครบรอบ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook LIVE เพจ สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

รายละเอียดโครงการ : PRIDI Talks #8 บทบาทของสตรีผู้อยู่เคียงข้างผู้นำ เนื่องในวาระครบรอบ 109 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์