ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันศุกร์ที่
24
มิถุนายน
2565
เวลา 13:00 น.
PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 14.00 - 17.00 น.

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เปิดหอประชุม
14.00 - 17.00 น.

กล่าวเปิดงาน : รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ 

กล่าวนำ :  ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

ปาฐกถา : รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “ปรัชญาสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”

PRIDI Talks: 

ดำเนินรายการ : ดร.วิโรจน์ อาลี 

  • จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
  • ชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลาย พรรคเพื่อไทย 
  • ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำนักกิจกรรม 
  • รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตประธานรัฐสภา 
  • รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกล

เสวนารวมและตอบคำถามจากช่องทางออนไลน์และในหอประชุม

มอบของที่ระลึก ถ่ายรูป

ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-16

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/