ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันอาทิตย์ที่
10
ธันวาคม
2566
เวลา 12:00 น.
PRIDI Talks #23 x PBIC รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน

PRIDI Talks #23 x PBIC
รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
เวลา 14:00 - 17:00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมเสวนา

  • ชัยธวัช ตุลาธน : หัวหน้าพรรคก้าวไกล
  • นิกร จำนง : โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติฯ
  • รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส : คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
  • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ

ผู้ดำเนินรายการ

  • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ : ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
12.00 น. ลงทะเบียน / จำหน่ายของที่ระลึก
13.30 น. เปิดหอประชุม
14.00 - 14.20 น. กล่าวนำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในหัวข้อ “ทำไมจึงต้องมีรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”
14.20 - 16.30 น. PRIDI Talks #23 x PBIC  รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน
16.30 - 16.50 น. ถาม - ตอบ
16.50 - 17.00 มอบของที่ระลึกและถ่ายรูป
17.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-23

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ : https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://pridi.or.th/th/project/2023/11/1758