ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันพุธที่
16
สิงหาคม
2566
เวลา 10:30 น.
โครงการ PRIDI Talks #22 : บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา

โครงการ PRIDI Talks #22 : บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา

วันพุธ 16 สิงหาคม 2566
เวลา 10.30 - 12.30 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

กำหนดการวันสันติภาพไทย

เวลา

รายละเอียด

ณ สวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ฯ บริเวณชิ้นงาน “ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย”

08.00 - 08.30 น.

 • ลงทะเบียน/รับหนังสือที่ระลึก

08.30 - 09.00 น.

 • อธิการบดี กล่าวรายงาน
 • ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงาน
 • พิธีวางช่อดอกไม้ รำลึกเสรีไทย และ ผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2
  • ประธานในพิธีฯ
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เอกอัครราชทูตได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก
  • องค์เสวนารับเชิญจากสถาบันปรีดี พนมยงค์
  • คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน
  • ผู้แทนทายาทเสรีไทย
  • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ชุมนุมดนตรีสากล บรรเลงเพลงรำลึกถึงเสรีไทย-ผู้เสียชีวิตช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)

09.00 - 09.30 น.

 • กล่าวรำลึกถึงเสรีไทย และผู้เสียชีวิตจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 
  • นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้แทนนักศึกษาชุมนุมศาสนาต่างๆ 
   • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมคริสเตียน
   • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมมุสลิม
   • ผู้แทนนักศึกษาจากชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณี

09.30 - 10.00 น.

 • การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Peace Amidst Geopolitical Tensions”
  • Ms. Cynthia Veliko, Regional Representative
   The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

10.00 - 10.15 น.

 • เชิญผู้ร่วมงานทุกท่านวางดอกไม้ เพื่อเป็นการราลึกวีรชนเสรีไทย

ณ หอประชุมศรีบูรพา

10.30 - 12.30 น.

 • เวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา”

ผู้เข้าร่วมเสวนา :

 • กัณวีร์ สืบแสง เลขาธิการพรรคเป็นธรรม
 • รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร อาจารย์ประจำสาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สุนัย ผาสุก ที่ปรึกษา Human Rights Watch ประจำประเทศไทย
 • อังคณา นีละไพจิตร ผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติ และ กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

ดำเนินรายการ : 

 • ฐปณีย์ เอียดศรีไชย  ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

ถ่ายทอดสด

Facebook Page : Thammasat University

Facebook Page : สถาบันปรีดี พนมยงค์

12.30 - 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณโถงหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

โครงการ PRIDI Talks #22 : “บทบาทอาเซียนในการเสริมสร้างสันติภาพในเมียนมา”

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-22