ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันเสาร์ที่
18
พฤศจิกายน
2566
เวลา 10:00 น.
โครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จ.แพร่

โครงการสนับสนุนการศึกษา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร จังหวัดแพร่

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เสรีไทย แพร่

มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และสถาบันปรีดี พนมยงค์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น การจัดงานเสวนา หรือ มอบทุนการศึกษา เป็นต้น โดยในปีพุทธศักราช 2566 นี้ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการศึกษา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เสรีไทยและเสวนาสัญจร ณ จังหวัดแพร่ โดยจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน และโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 6 โรงเรียน 

กำหนดการ :

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

10.00 – 10.20 น.

 • นำชมพิพิธภัณฑ์ โดย คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่

10.20 – 10.30 น.

 • คุณสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการ จังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ

10.30 – 10.40 น.

 • รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

10.40 – 11.10 น.

 • ประกาศรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมระบายสี - วาดภาพขบวนการเสรีไทย จำนวน 60 รางวัล
 • มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีจำนวน 30 ทุน
 • มอบทุนสนับสนุนการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยให้กับโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน

11.10 – 12.00 น. 

 • เสวนา หัวข้อ “จากขบวนการเสรีไทยถึงเสรีไทยแพร่ : ทำไมประเทศไทย จึงรอดพ้นจากสงคราม ?”
  • ผู้ร่วมเสวนา :
   • รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
   • คุณภุชงค์ กันทาธรรม ทายาทเสรีไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เสรีไทย จ.แพร่
  • ผู้ดำเนินรายการ : 
   • คุณพิพัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
 • มอบของที่ระลึกและถ่ายรูปร่วมกัน
 • ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ :

- บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook : สถาบันปรีดี พนมยงค์ 

รายละเอียดโครงการ : https://pridi.or.th/th/project/2023/10/1741