ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“Do sort des Societes de Personnes en cas des Deces d’un Associe”. Paris: Librairie de Jurisprudence Ancienne et moderne, 1927