ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม (แสดงที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เมื่อพ.ศ.2470,2471และ2472) โรงพิมพ์อักษรนิติพิมพ์แจกในงานฌาปนากิจศพนายเสียง พนมยงค์ ณ วัดเทพศิรินทราวาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2479

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัทและสมาคม (แสดงที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม เมื่อพ.ศ.2470,2471และ2472) โรงพิมพ์อักษรนิติพิมพ์แจกในงานฌาปนากิจศพนายเสียง พนมยงค์ ณ วัดเทพศิรินทราวาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2479

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/2470-3_page429_540.pdf