ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“นิติกรรมอำพราง” นิติสาส์น์ ปีที่ 1 เล่ม 2 พ.ศ. 2471