ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“ความเห็นในเรื่องการขุดคอคอดกระ” เสนอผ่านสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (จดหมายเขียน กุมภาพันธ์ 2501)ตีพิมพ์ใน สุพจน์ ด่านตระกูล, ชีวิตและงานของ ดร.ปรีดี พนมยงค์, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพ : ประจักษ์การพิมพ์, 2514