ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำสัมภาษณ์ของนายปรีดี พนมยงค์ ให้แก่สำนักข่าวเอ.เอฟ.พี. ที่กรุงปารีส เมื่อ 22 กรกฎาคม 2514” ใน สุพจน์ ด่านตระกูล (รวบรวม) ศิษย์อาจารย์, กรุงเทพ : สันติธรรม, ม.ป.ป.