ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 2” ใน บางเรื่องเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์…(ปรีดีเขียนลงวันที่ 24 มิถุนายน 2515)