ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม,กล่าวในงานสังสรรค์ชาวธรรมศาสตร์ในอังกฤษ ประจำปี 2516 จัดพิมพ์โดย นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร. กรุงเทพ : นีติเวชช์, 2516