ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

ข้อเสนอของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ต่อ ฯพณฯ สัญญาธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีส่งเสริมให้ราษฎรสนใจประชาธิปไตย, จัดพิมพ์โดย นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร, ม.ป.ท., ม.ป.ป. (จดหมายลงวันที่ 8 ธันวาคม 2516)