ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

สำเนาจดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ถึง ฯพณฯ รองนายกฯ กับนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล, จัดพิมพ์โดย นายชิต เวชประสิทธิ์, กรุงเทพ : ประจักษ์การพิมพ์, 2517 (จดหมายถึงรองนายกฯ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2516, จดหมายถึงนายกฯ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2516)