ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

ความเป็นมาของชื่อ “ประเทศสยาม” กับ “ประเทศไทย”,จัดพิมพ์โดย นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร, กรุงเทพ : นีติเวชช์, 2517 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 2 เมษายน 2417)