ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร” (ปาฐกถาและบทความของท่านปรีดี พนมยงค์ ในงานชุมนุมของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ที่เมืองตูรส) กรุงเทพ : องค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2517 (ปาฐกถาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม2517)