ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“ผู้เกินกว่าราชา” ในลานโพธิ์ (หนังสือชุมนุมชาวธรรมศาสตร์ในสหราชอาณาจักร) ลอนดอน, 2517 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2517)