ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

ระบบสังคมนิยมและระบบคอมมิวนิสนิต์จะเหมาะแก่เมืองไทยหรือไม่, (คำปราศรัยในที่ประชุมสามัคคีสมาคม นักเรียนไทยในอังกฤษ สกอตแลนด์, 24,26 กรกฎาคม 2518) กรุงเทพ : พิฆเณศ,2518