ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

สำเนาคำฟ้องนายชาลี เอี่ยมกระสินธ์, คดีหมายเลขดำที่ 8612/2512