ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

หลักฐานสำคัญบางประการเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ภาค 1 จัดพิมพ์โดย นายปาล พนมยงค์, กรุงเทพ : อรุณการพิมพ์, 2521