ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“สงครามประสาท (War for Nerves) กับสงคราม โดยตัวแทน (War by Proxy) ยุคปรมาณู (นิวเคลียร์)” ใน หนังสือที่ระลึกวันธรรมศาสตร์ 15 ธันวาคม 2522 ของสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย ส.ร.อ.