ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“นายปรีดี พนมยงค์ ตอบสัมภาษณ์ ตะวันใหม่ เรื่อง “จุดอ่อนของการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 2475 กับเหตุที่ทำให้ระบอบประชาธิปไตยยังไม่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจนทุกวันนี้” ใน นิตยสารตะวันใหม่ (สัมภาษณ์ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2523)