ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“พิเคราะห์ศัพท์ “สังคม” “มนุษยสังคม” “ชาติ” “ปิตุภูมิ” “มาตุภูมิ” “รัฐ”.” ใน อนุสรณ์นายปาล พนมยงค์ กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์, 2525