ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ อาจารย์ฉัตรทิพย์ นาถสุภา สัมภาษณ์รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2525, กรุงเทพ : โครงการ “ปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย”, 2525