ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการ “ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องนายปรีดี”

เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปีชาตกาลของนายปรีดี พนมยงค์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม นี้

ทางสถาบันปรีดีฯ ได้มีโครงการเก็บบันทึกคำบอกเล่าของลูกศิษย์ลูกหาและผู้ใหญ่ที่รู้จักนายปรีดี เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวของนายปรีดี และเกร็ดความรู้ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

 

โครงการ“ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องนายปรีดี”

 

“ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องนายปรีดี” EP 4: พระอธิการ ไพศาล วิสาโล

พระอธิการ ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต เป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน นักปฏิบัติและบรรยายธรรมที่ผลิตผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอในยุคปัจจุบัน ท่านเคยได้รับรางวัลปรีดีฯ เมื่อปี 2543 และยังเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสันติภาพอีกด้วย

ในโอกาสครบรอบ 120 ปีชาตกาลของนายปรีดี พนมยงค์ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดทำโครงการบันทึกคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ที่รู้จักนายปรีดี เพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับนายปรีดีในความทรงจำ และเกร็ดความรู้ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง

 

“ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องนายปรีดี” EP 3: ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน์

ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน์ เป็นธิดาของ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ หรือ "ท่านชิ้น" พระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 อดีตผู้นำเสรีไทยสายอังกฤษ อดีตผู้บังคับการกองทหารรักษาวัง เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายปรีดีกับท่านชิ้น ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์การเมืองไทย

 

“ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องนายปรีดี” EP 2: นายวรรณไว พัฒโนทัย

  • อดีตสมาชิกวุฒิสภา
  • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรี
  • บุตรชายนายสังข์ พัธโนทัย ที่ปรึกษาคนสนิทของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • ผู้บุกเบิกสัมพันธไมตรี ไทย-จีน

 

“ฟังผู้ใหญ่เล่าเรื่องนายปรีดี” EP 1: นายสุโข สุวรรณศิริ

  • อดีตเอกอัครราชฑูตไทย ประจำประเทศนิวซีแลนด์
  • อดีตนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง รุ่นที่ 6 (ตมธก.6) เข้าเรียนเมื่อ พ.ศ. 2486 ปัจจุบันอายุ 92 ปี