ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #24 112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ”

PRIDI Talks #24
112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
“การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ”

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567
เวลา 14.00 - 17.00 น.
ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระ 112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455 - 2567) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ดำเนินการจัดงานเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #24: 112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภริยาของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สตรีผู้ซึ่งอยู่ท่ามกลางความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ด้วยบทบาทของสตรีผู้กล้าต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม ท้าทายต่อทุกความอยุติธรรมที่ผันผ่านเข้ามาในชีวิต และเผชิญหน้าต่อมรสุมทางการเมืองเคียงข้างนายปรีดีในทุกช่วงขณะ…ตราบจนวาระสุดท้าย

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรำลึกในวาระครบรอบ 112 ปี ชาตกาลของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455) และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านการต่อสู้เรื่องสิทธิและสันติภาพของผู้หญิง ในบทบาทต่างๆ ทั้งการต่อสู่เรื่องสิทธิมนุษยชน การต่อสู้ในเรื่องของสื่อมวลชน ตลอดจนการต่อสู้เรื่องสันติภาพ เรื่องความรุนแรงในพม่า ที่จะฉายภาพให้เห็นถึงการต่อสู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  1. รําลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เนื่องในวาระ 112 ปี ชาตกาล
  2. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทสําคัญของความเป็นสตรีและการต่อสู้

สถานที่

  • สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยสวนพลู กรุงเทพฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ได้เนื้อหา (Content) และสาระสําคัญจากการเสวนาเพื่อนําไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของสถาบันฯ

ผู้ร่วมเสวนา

  • ฐปณีย์ เอียดศรีไชย : ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters
  • ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
  • ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินรายการ

  • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล : พิธีกรรายการ "ถึกกับมายด์"

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
13.30 น. ลงทะเบียน / จำหน่ายของที่ระลึก
14.00 น. เริ่มกิจกรรม
 
  • เปิดงานด้วยการแสดงการแสดงดนตรีจาก คุณสุดา พนมยงค์ บุตรีคนที่ 3 ของนายปรีดี-ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
 
  • เสวนาหัวข้อ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ”
16.50 - 17.00 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายรูป
17.00 น. ปิดกิจกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน