ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กฎหมาย

2
มีนาคม
2563
คำอธิบายกฎหมายปกครอง คำอธิบายกฎหมายปกครองนี้ประมวลขึ้นจากคำอธิบายของปรีดีในฐานะผู้บรรยายเนติบัณฑิต ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม และพระสารสาส์นประพันธ์ พิมพ์ที่ : - พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2475 จำนวนหน้า : 156 หน้า ISBN : - สารบัญ - https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook188.pdf
2
มีนาคม
2563
ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ บอกเล่าเนื้อหาแนวคิดประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้น โดยสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้เขียน : ปราโมทย์ พึ่งสุนทร พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นีติเวชช์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2517 จำนวนหน้า : 49 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517 หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ เขียนขึ้นมาเพื่อวิพาษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ซึ่งปรีดีมีข้อสังเกตหลายประการด้วยกัน ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : - พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : - จำนวนหน้า : 139 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
วารสาร อ.ม.ธ ฉบับ 10 ธันวาคม : รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนาย ปรีดี พนมยงค์ หนังสือเล่มนี้รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของปรีดี พนมยงค์ ที่แสดงไว้ในที่ต่างๆ ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2516 จำนวนหน้า : 159 หน้า ISBN : - สารบัญ
Subscribe to กฎหมาย