แนวคิด-ปรัชญา
30
มีนาคม
2564
  แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่บริเวณที่จะดำเนินโครงการคลองคอคอดกระ   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2501