ชีวิต-ครอบครัว
4
มกราคม
2564
บางส่วนจากบทรำลึกของ 'ภาณุมาศ ภูมิถาวร' เจ้าของหนังสือ 'ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ คู่ชีวิตผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตย'
บทบาท-ผลงาน
14
ธันวาคม
2563
ปฐมรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่อาจารย์ปรีดีได้ร่างขึ้นด้วยตนเอง รัฐธรรมนูญได้บรรจุไว้ซึ่งความคิดและความใฝ่ฝันของนักกฎหมายหนุ่มคนหนึ่งในขณะนั้น
บทบาท-ผลงาน
9
ธันวาคม
2563
กลไกการเมืองที่เป็นประชาธิปไตย ในรัฐธรรมนูญอุดมคติของปรีดี สะท้อนผ่าน (1) การได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้องมีความเป็นประชาธิปไตย (2) การแยกข้าราชการประจำออกจากฝ่ายการเมือง (3) นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ (4) การมีองค์กรตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง
แนวคิด-ปรัชญา
25
พฤศจิกายน
2563
  สวัสดีมายัง คณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
บทสัมภาษณ์
20
พฤศจิกายน
2563
ในปี พ.ศ. 2522 นายแอนโทนี พอล ผู้สื่อข่าวนิตยสาร เอเชียวีค ประจำกรุงปารีส ได้สัมภาษณ์นายปรีดี พนมยงค์ ณ บ้านอองโตนี ชานกรุงปารีส
10
พฤศจิกายน
2563
สถาบันปรีดี พนมยงค์ พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แนวคิด-ปรัชญา
22
กันยายน
2563
  ชีวประวัติของพลเมืองไทย    
บทบาท-ผลงาน
12
กันยายน
2563
'ทองปราย พันแสง' กล่าวถึงรอยด่างทางประวัติศาสตร์ กับอุปทานคติการเมือง หลังการอสัญกรรมของนายปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี 2526
ชีวิต-ครอบครัว
4
เมษายน
2563
ทีมงานเว็บไซต์ปรีดี-พูนศุข พนมยงค์ เรื่อง   การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 เป็นปฏิบัติการลับของบรรดานายทหารและพลเรือนกลุ่มหนึ่ง ทั้งหมดเป็นความลับที่มิอาจแพร่งพรายให้ผู้อื่นรับรู้ แม้แต่คนในครอบครัว  เมื่อถึงวันปฏิบัติการจริง สมาชิกคณะราษฎรแต่ละคนจึงมีวิธี “เลี่ยง” พูดความจริงต่อสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันไป จรูญ สืบแสง เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎร บุตรของขุนวรเวชวิชกิจ (ซุ้ย สืบเแสง) และนางอุ่น สืบแสง เขาเป็นชาวปัตตานี เรียนจบด้านเกษตรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์แห่งลอส บานอส เมื่อปี พ.ศ. 2470 และเข้ารับราชการที่กระทรวงเกษตราธิการ
1
มีนาคม
2563
ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517 หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ เขียนขึ้นมาเพื่อวิพาษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ซึ่งปรีดีมีข้อสังเกตหลายประการด้วยกัน ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : - พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : - จำนวนหน้า : 139 หน้า ISBN : - สารบัญ