ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันปรีดี พนมยงค์ พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

10
พฤศจิกายน
2563

ช่วงเย็นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์, นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันฯ , รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ รองประธานกรรมการมูลนิธิปรีดี พนมยงค์, นายสันติสุข โสภณศิริ กรรมการมูลนิธิฯ และนายกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการสถาบันฯ ได้เข้าพบดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือการปรับปรุงเนื้อหาและการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกเครื่องเนื้อหาแบบเรียนประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2475-2500 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

โดย ผศ.ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ เสนอว่าประวัติศาสตร์ช่วงปี พ.ศ. 2475-2500 เป็นช่วงสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ เช่น การไม่ตกเป็นผู้แพ้สงครามในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยการก่อตั้งขึ้นของ ‘ขบวนการเสรีไทย’ และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทย

ทั้งนี้ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เสนอแนวทางความร่วมมือโดยยินดีที่จะสนับสนุนด้านเอกสารและหลักฐานทางวิชาการต่าง ๆ ในการปรับปรุงและร่างหลักสูตรใหม่เพื่อให้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้ครบถ้วนและถูกต้องมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณรอบด้าน