ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ

แนวคิด-ปรัชญา
12
พฤษภาคม
2567
หนังสือพิมพ์ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการรายงานข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเป็นกลางภายใต้คำสั่งทางราชการ พวกเขาจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อรักษาเกียรติภูมิในฐานะสื่อมวลชน
แนวคิด-ปรัชญา
5
พฤษภาคม
2567
ความสำคัญของการฝึกอบรมนิสัยพลเมือง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ โดยเสนอให้ประเทศไทยจัดทำแผนฝึกอบรมนิสัยที่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบและจริงจัง แม้จะต้องใช้เวลา
แนวคิด-ปรัชญา
27
เมษายน
2567
กุหลาบ สายประดิษฐ์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการยึดมั่นในความจริงและความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษยภาพ การหลีกเลี่ยงความจริงและการหลอกลวงจะนำไปสู่ความไม่สงบสุขและปัญหาในสังคม
แนวคิด-ปรัชญา
16
มิถุนายน
2566
วาทกรรม "เล่นการเมือง" มักถูกใช้เป็นคำกล่าวถึงผู้ที่สนใจความเป็นไปของบ้านเมือง นัยของวาทกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงการจัดตำแหน่งแห่งที่และแบ่งแยกการเมืองให้ห่างไกลออกจากประชาชน
แนวคิด-ปรัชญา
6
เมษายน
2566
ทรรศนะทางการเมืองต่อเรื่องกลไกประชาธิปไตย เพื่อส่งใจความไปถึงเหล่าองคาพยพทางการเมืองทุกฟากฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจขึ้นมาได้จากการใช้อำนาจนอกระบอบ กุหลาบชี้ชัดให้เห็นว่าระบบการเมืองที่มั่นคงและตั้งตรงด้วยหลักการ จะเป็นเสมือนปราการที่คอยป้องกันมิให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในระบบการเมืองได้น้อยครั้งที่สุด
Subscribe to มนุษย์ไม่ได้กินแกลบ