ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันเสาร์ที่
13
มีนาคม
2564
เวลา 09:00 น.
PRIDI Talks #9 x CONLAB รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

PRIDI Talks #9 x CONLAB

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 - 17.30 น.

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)
ณ Function room ชั้น 4
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

ภาคเช้า 09.00 - 12.00 น.

เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ : รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ภาคบ่าย 13.00 - 17.30 น.

กิจกรรม Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

รายละเอียดโครงการ : https://pridi.or.th/th/project/2021/03/627

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-9