ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันพุธที่
11
พฤษภาคม
2565
เวลา 10:00 น.
PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์”

PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565
“มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์”
เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา กิจกรรม
09.30 น.  ลงทะเบียน
10.00 - 10.10 น. กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
10.10 - 10.20 น. นำเสนอบทความรางวัลชนะเลิศรางวัล ‘ทุนปาล พนมยงค์’ ประจำปี 2565
10.20 - 10.30 น. นำเสนอบทความรางวัลรองชนะเลิศรางวัล ‘ทุนปาล พนมยงค์’ ประจำปี 2565
10.30 - 12.00 น.

เสวนา หัวข้อ “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์”

ผู้ร่วมเสวนา :

  • ผศ.ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
  • นายเอกชัย ไชยนุวัติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
  • นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย
  • นายพริษฐ์ วัชรสินธุ CEO StartDee 

ผู้ดำเนินรายการ :

  • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
12.00 น. ปิดกิจกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติม : PRIDI Talks #15: วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ https://pridi.or.th/th/project/2022/04/1071

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-15

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/