ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่
11
พฤษภาคม
2566
เวลา 09:30 น.
PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง

PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

เวลา 09.30 - 12.35 น.
ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา

ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้ร่วมเสวนา

  • รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รศ.ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล พิธีกรรายการมองมุมมายด์
  • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

ผู้ดำเนินรายการ

  • ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ และ คณะกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการ PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks #20 https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-20

หมายเหตุ : กิจกรรม PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page สถาบันปรีดี พนมยงค์